De Kousemaeker Vastgoed - Beleggingen & Consultancy B.V.
print deze pagina

TRANSACTIES

Openbreken bestaande huurovereenkomst

Een in de Randstad gevestigde organisatie met een huurcontract (ca. 20.000 m2) voor de duur van nog 4 jaar verzocht De Kousemaeker Vastgoed om deze huurovereenkomst te analyseren en op basis van de uitkomsten een advies uit te brengen. De bestaande huisvesting werd zowel bouwkundig als installatietechnisch onderzocht. Ook werd geďnventariseerd welke voorzieningen de komende jaren nog aangepast en vernieuwd dienen te worden. Op basis van de resultaten van het onderzoek werden de onderhandelingen geopend met de eigenaar van dit gebouw. Onze interventie had als resultaat dat de bestaande huurovereenkomst werd opengebroken en er een nieuwe huurovereenkomst voor de duur van 15 jaar werd afgesloten. Hierbij werd een onderhandelingsresultaat bereikt van totaal 6.3 miljoen euro ten gunste van de huurder. Aan dit goede onderhandelingsresultaat ligt de gecombineerde kennis van zowel installatietechniek, bouwkunde en kennis van de vastgoedmarkt ten grondslag.

Aanpassen werkplekconcept en herstructureren vastgoedbestand

Een landelijk opererende organisatie werd geadviseerd bij de reorganisatie en centralisatie van de huisvesting. De uitgangspositie was een onroerend goed bestand van 142 kantoorgebouwen in Nederland met een totale oppervlakte van ca. 76.750 m2. Primair werd een doordacht werkplekconcept, op basis van flexwerken (met een hoge deeltijdfactor), ontwikkeld en toegepast. Daarnaast werd geadviseerd te kiezen voor centralisatie van de bedrijfsactiviteiten. Deze aanpak van De Kousemaeker Vastgoed leidde tot een significante afname van de totale omvang van het aantal m2 tot ca. 41.000 m2. Het totale vastgoedbestand van deze organisatie werd teruggebracht tot 29 nieuw aangehuurde kantoorpanden die ruim binnen de RGD norm werden ingericht. Ons advies werd onderbouwd door kennis van het vastgoed en de ingeschakelde specialisten op het gebied van bouwkundige en facilitaire dienstverlening. Deze multidisciplinaire aanpak resulteerde in een onderhandelingsresultaat voor de opdrachtgever van totaal ca. 14.3 miljoen euro. Het spreekt voor zich dat de jaarlijkse huisvestingskosten van deze organisatie door ons advies fors zijn gedaald.

Sale & Leaseback

Voor een belangrijke internationale luchtvrachtvervoerder hebben wij de in eigendom zijnde logistieke objecten, respectievelijk Schiphol ca. 10.000 m2 en Etten Leur ca. 27.000 m2, geanalyseerd. Door middel van het afsluiten van langdurige huurcontracten en het toepassen van een “sale leaseback” constructie verkocht De Kousemaeker Vastgoed deze beleggingsobjecten samen aan een institutionele belegger. Voor een landelijk opererend logistiek en opslagbedrijf heeft De Kousemaeker Vastgoed drie in eigendom zijnde gecombineerde opslagruimten, totaal ca. 14.000 m2, geanalyseerd en teruggehuurd voor een lange periode van 17 jaar. Deze objecten werden door een “sale leaseback” constructie ondergebracht bij een grote private belegger.